همایش فقه حکومتی

در دومین سالگرد حضرت آیت الله مهدوی کنی همراه با تجلیل  از سه دهه تلاش علمی

با سخنرانی حضرات آیات و حجج اسلام

آیت الله مقتدایی دبیر وقت شورای عالی حوزه علمیه قم

حجت السلام استاد احمد واعظی رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

حجت الاسلام دکتر مهدوی کنی رئیس وقت دانشگاه امام صادق ع

آیت الله دکتر سعدی  عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

حجت الاسلام دکتر کعبی  رئیس محترم  دانشکده الهیات ومعارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق ع

حجت الاسلام  دکتر نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زمان: پنجشنبه 1395/8/6

مجری: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه امام صادق ع