همایش مقاومت اسلامی- کمیسیون تخصصی الگوهای مقاومت از نگاه قرآن

کمیسیون تحصصی الگوهای مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

مدیر کمیسیون: حجت الاسلام و المسلمین محمد فاکر میبدی

دبیر علمی کمیسیون: حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر حسینی

زمان: دو شنبه 31 شهریور ماه 1399 ساعت 9 تا 12 ️

مکان: قم – چهار راه شهدا- ابتدای خیابان معلم- مرکز همایش های غدیر