هم اندیشی ایده های برتر در پایان نامه های ممتاز دین پژوهی

سطح چهار حوزه علمیه و مقطع دکتری دانشگاه

سخنران: حضرت آیت الله حسینی بوشهری – رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور

دبیر علمی: دکتر عبدالمجید مبلغی

زمان: دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

مکان: قم. چهار راه شهداء. ابتدای خیابان معلم سالن همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی