📒هم اندیشی فهم کنشگری اجتماعی سیاسی مردم در وضعیت های دشوار

👤با حضور اساتید:
🎙مجتبی زارعی ،مسعود معینی پور، نعمت الله کرم اللهى،شریف لک زایی،مهدی امیدی،،رسول نوروزی ، احمد اولیایی و حبیب الله بابایی

📅زمان:پنج شنبه ۲۷ بهمن ماه 1401

🗒مجری:پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی و مرکز همکاری های علمی و بین الملل