🌀 هم اندیشی مردم علیه پوپولیسم

🎙ارائه دهندگان:

👤دکتر رضا عیسی‌نیا(درآمدی بر نوع‌شناسی سیاسی مردم)

🗓 زمان:سه‌شنبه 10 بهمن ماه 1402