📒ویژگی های شریعت اسلام

🗒جلسه اول: سماحت و سهولت شریعت اسلام

🎙ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر سعید ضیائی فر

◾️عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

📁مخاطبان: طلاب و دانشجویان

تعداد جلسات: 6 جلسه

⏹مجری: پژوهشکده فقه و حقوق