نشست علمی نخستین پیش نشست همایش بین المللی الهیات شهر

🗒ارزش ها و حکمرانی شهری

👤سخنرانان
🎙الدکتور احسان الامین
رئیس هیئه امناء بیت الحکمه سابقا

🔰مسئوولیه المواطنه فی البعد المکانی و اللامکانی

🎙دکتر مهراب صادق نیا
استادیار گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

🔰شهرنشینی، خیر عمومی و الهیات پرهیز

🎙دکتر سیدمحمد حسینی
استادیار گروه فقه کاربردی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

🔰درآمدی بر تحقق معیارهای عدالت در شهر

📒دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی شفیعی

📅زمان: دوشنبه 1401/12/22

💠مکان: مشهد؛ خیابان آیت الله خزعلی،نبش خیابان آیت الله طبسی، دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی

➖مجری: پژوهشکده اسلام تمدنی ،مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه