🔰 موضوع: چالش های نوجوانان

🌐 پخش زنده مشترک اینستاگرام
‌‌
🔸 جناب آقای سید قاسم حوائجی
🔹 فعال تربیتی ور حوزه نوجوان
‌‌‌
🔸 دکتر سید مصطفی احمدزاده
🔹 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
‌‌
🗓 تاریخ: شش آبان ماه، ساعت ۸ شب