🔰سلسله کارگاه های تراث سیاسی اسلامی دوره دوم قسمت سوم

⬅️آشنایی با فلسفه سیاسی اسلامی
◾️دوره دوم جلسه سوم

📒موضوع:چیستی فلسفه سیاسی ابن سینا

🎙ارائه دهنده: دکتر احمدرضا یزدانی مقدم

📅زمان: پنج شنبه 4 اسفند ماه 1401

◾️مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی – پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

🗒همکاران: مرکز آموزش های آزاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) و انجمن مطالعات سیاسی حوزه