کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

انقلابی ماندن و مهم ترین چالش پیش رو از منظر قرآن و اهل بیت ع

ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین عیسی عیسی زاده

از رادیو پژوهش بشنوید

ناقد: حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی فیروز مهر

دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلمین محمد سحرخوان

زمان: سه شنبه 140/1/11/25

مجری:پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مرکز همکاری های علمی و بین الملل