✅کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

🗒روش شناسی تفسیر اجتماعی در قرآن
◾️(مطالعه موردی قوانین در قرآن بر اساس آراء علامه طباطبایی”ره”)

👤ارائه دهنده:
🎙جناب آقای دکتر سید علی نقی ایازی
◾️استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

📒ناقدان:
🎙جناب آقای دکتر محمد باقر آخوندی
◾️ استادیار دانشگاه بیرجند

🎙جناب آقای حسن حکیم باشی
◾️استاد و پژوهشگر حوزه مطالعات قرآنی

📒دبیر علمی: جناب آقای اویس استادی

📅زمان: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ 

💠مکان: مشهد؛ خیابان آیت الله خزعلی،نبش خیابان آیت الله طبسی، دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی

➖مجری: پژوهشکده اسلام تمدنی ،مرکز همکاریهای علمی و بین الملل