کرسی ترویحی عرضه و نقد ادیه علمی

ضرورت دولت معدل در فلسفه سیاسی اسلامی (کرسی هفته پژوهش)

در راستای کرسی تخصصی : نظریه اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی

ارائه دهنده:دکتر مرتضی یوسفی راد

ناقد:حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدرضا یزدانی مقدم

دبیر علمی:دکتر شریف لک زایی

زمان: چهارشنبه 1398/9/27

مکان: قم- خیابان معلم- مرکز همایش های غدیر-سالن پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

مجری:پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری های علمی و بین الملل