همایش بیانیه گام دوم و جهان اسلام

کمیسیون تخصصی تحلیل تجربه و دستاوردهای جمهوری اسلامی در توصیه های هفتگانه بیانیه گام دوم

رئیس کمیسیون: حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی

گروه ناقدان:

حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی فیروز مهر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا ضمیری،حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب الله بابایی،حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان،حجت الاسلام و المسلمین کوروش نجیبی و دکتر علیرضا زهیری

ارائه دهندگان:
آقای مرتضی غرسبان
حجت الاسلام و المسلمین عیسی عیسی زاده،حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین الهی نژاد
حجت الاسلام و المسلمین مهدی شجریان،دکتر رضا عیسی نیا
حجت الاسلام و المسلمین مهدی فیروزی،حجت الاسلام و المسلمین عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

زمان: یکشنبه 24 اسفند ماه 1399

مجری: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم