گفتمان قرآنی
بررسی قرآنی و فقهی خشونت خانگی علیه زنان در ایران

👤👤کارشناسان:

👤حجت‌الاسلام والمسلمین علی مدبر
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

👤دکتر محمدمهدی مقدادی
دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

📅 چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ شب